Sinematografi İçin Filmlerde Harcanan Süre

tarafından
44
Sinematografi İçin Filmlerde Harcanan Süre

Filmlerde Sinematografi İçin Harcanan Süre

Türk Sineması geliştikçe ve sinemaya olan ilgi sanatsal anlamda arttıkça sinematografi önemi de her geçen gün doğru orantılı olarak artmaktadır. Sinematografinin önemi arttıkça da gündemimizde Türk Sinemasında bu disiplin için harcanan süreler ve gösterilen özen göze batmaktadır.

Sinematografi Nedir?

Sinematografi kelime anlamı olarak Yunanca’da kine (hareket) ve graphos (yazı) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmekle birlikte, sinema filmi kaydederken ışıklandırma ve kamera tercihleri yapma disiplinidir. Sinemanın ilk dönemlerinde, görüntü yönetmeni filmin hem kameramanlığını hem de yönetmenliğini üstlenirdi. Teknoloji ve buna bağlı olarak sinema satının teknik yönü geliştikçe görüntü yönetmenliği ayrı bir disiplin olarak karşımıza çıkmıştır.

Sinematografi

Sinematografi Neden Önemli?

Sinematografi bir görsel sanat olan sinemanın ışıklandırma, kamera tercihleri ve görüntü yönetimi gibi alanlarını kapsamakla birlikte, göze hitap eden bir sanat dalında görsel ürünlerin kalitesini belirlemektedir. Sinematografi görsel bir sanat olan sinemanın dilidir. Sinematografinin önemi genelde yönetmenlerin tercihlerinde karşımıza çıkmaktadır. Yönetmenler bir kez çalışıp memnun kaldıkları görüntü yönetmenlerinden ayrılmamayı tercih ediyorlar, çünkü görüntü yönetmeni filmi çekiyor. Burada tabi ki sanat yönetmeni, filmin yönetmeni gibi unsurları göz ardı etmek istemiyoruz, fakat bir filmin kameraya alınması görüntü yönetmenin ellerindedir.

Türk Sinemasında Sinematografinin Yeri            

Türk Sinemasında parmakla sayılabilecek yapımların haricinde sinematografinin ön plana çıktığı, hikayeden daha fazla söz ettirdiği yapımlar bulmak gerçekten her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Fransız asıllı yönetmen Robert Bresson‘a göre iki tür film vardır; kamerayı çoğaltma aracı olarak kullananlar, sinematografik imkanlardan yararlanarak kamerayı bir yaratma aracı olarak kullanan filmler.

Yakın dönem Türk Sinemasında göz attığımızda karşımıza yukarıda yapmış olduğumuz ayrıma göre ikinci ihtimali barından yapımları bulmamız çok zorlaşmaktadır. Türk Sinemasının kapitalist düşünce yapısına sahip ve sanatsal kaygıları taşımayan sermaye sahiplerinin hegemonyası altında romantik komedi çılgınlığı ile çalkalandığı bir dönemde sinematografiye harcanan sürelerin ne denli kısa olduğunu izah etmeye lüzum yoktur. Türk Sinemasında görüntü yönetmenliği istenen, arzulanan ve beklenen seviyede itibar görmemekte, bunun yanı sıra görüntü yönetmeliği ve sanat yönetmenliği gibi sinemanın görsel yanından ziyade maliyet boyutuna daha çok ilgi gösterilmektedir.

Film kategorimizi de görmek ister misiniz? SİNEMA VE FİLM KATEGORİLERİ